Odstoupení od smlouvy musí obsahovat následující údaje:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát:
Tereza Drtinová / Instant-coolness.com
Nedvězská 14
100 00 – Praha – Strašnice

– Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží
– Datum objednání /datum obdržení 
– Jméno a příjmení spotřebitele
– Adresa spotřebitele
– Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
– Datum