Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, nikomu je nepředáváme, ani neposkytujeme, není-li to vyžadováno zákonem nebo podstatou samotného nákupu na www.instant-coolness.com. Uchováváme kontaktní údaje (jméno a příjmení zákazníka/název firmy a místo doručení zboží), údaje o nákupu a pouze po dobu uplatnění zákonné záruční lhůty, tj. po dobu dvou let.
Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci anebo jednorázové objednávce. Vy jako náš zákazník si můžete osobní údaje kdykoliv změnit v sekci Přihlášení nebo požádat o jejich změnu či úplné smazání na základě písemné žádosti zaslané na e-mail: info@instant-coolness.com.
S poskytnutými osobními údaji nakládáme plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Provozovatel e-shopu www.instant-coolness.cz je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 0005918.