NÁVRAT K PŘÍRODĚ

Předesílám, že nejsem ekologický aktivista ani zastánce alternativních způsobů života. Jsem jen jedna z těch, které „pohltila“ civilizace a já se z ní teď snažím vymanit. Říkám si, jak moc jsme se dali odvést z cesty souznění s přírodou a zapomněli staré dobré a léty prověřené zvyky. Naši dědové a babči dělali spoustu věcí automaticky, a i když často nevěděli proč, dělali to správně. Jenže nám to buď zapomněli předat, nebo spíš my přestali věřit dobrým radám a upřednostnili jiné zdroje informací. Masová média nám pokřivila obraz světa a hlavní řešení jsme začali hledat pouze ve vědě, technice a financích. Jenže mnohé lze vyřešit jednodušeji. Znovu se učím naslouchat potřebám svým a svého okoli (vč. přírody). Návrat je słožitý, protože začínáme nanovo a je stále méně těch starších a moudřejších. Musíme si tedy, zákonitě mockrát natlouct nos, než znovu najdeme tu správnou cestu. Mé doporučení je jasné. Jít k jádru problému a hledat jeho řešení v přírodě, okolí, SOBĚ! Taková řešení nás mohou mnohé naučit a jsou trvalá.
Mysleme na to,
MO.
image

Večerní dumání o tom, kde se stala chyba.

Leave a comment